Hotline:
00800 03627867
008000 DOCSTOP

OBS: NYT TELEFONNUMMER! Over hele Europa!

Historien bag – DocStop

Foreningen DocStop for europæere e.V. er blevet grundlagt for at yde en aktiv lægehjælp for bus- og lastbilchauffører på de trans europæiske landeveje.

DocStop er en serviceydelse uden forpligtelse omkring initiativet

- DocStop for europæer e.V. –

Som europæiske pilotprojekt håber initiativtagerne, at kunne bidrage til trafiksikkerheden samt medvirke til at skabe en human arbejdsplads for alle bus- og lastbilchauffører, som arbejder inden for transportbranchen.

En rundspørge blandt målgruppen har allerede nu vist, at mere end 85% af chaufførerne har klaget over manglende aktiv lægehjælp på arbejdspladsen.

Der er taget initiativ til projektet og dermed foreningen, for at forebygge alvorlige trafikuheld som følge af kørsel med helbredsmæssige problemer og/eller selvmedicinering. Forbedring af arbejdsbetingelserne på arbejdspladsen var også et ønske. Initiativ til foreningen og implementering af retningslinjerne for projektet blev startet i 2007.

Teamet bag DocStop bruger alle tænkelige ressourcer på, sammen med mange kompetente partnere, at yde en målrettet og aktiv lægehjælp for erhvervsgruppen af chauffører, når disse er undervejs på landevejene.

Hjælp og støtte er muligt på mange måder.

Hvis du vil støtte foreningen DocStop for europæer e.V., kan dette ske ved henvendelse til nedenstående. Vi glæder os til at høre fra dig!

Alle INFORMATIONER finder du på:

www.docstop-online.eu

Vi opfordrer alle interesserede læge og sygehuse til at støtte op om dette projekt.
Kontakt os, hvis I vil være med i projektet!

En stor tak til alle vore partnere og til de, som har valgt at støtte op om projektet.
Uden deres økonomiske støtte og frem for alt personlige engagement, ville det overhovedet ikke have været muligt at realisere et sådant projekt.

Partnere

Gennem gavmilde donationer fra industripartnerne og optagelse af støttemedlemmer råder foreningen over de nødvendige finansielle midler, for at kunne gennemføre dets arbejde/opfylde formålsparagraffen jfr. vedtægerne.

Det evigt tilbagevendende spørgsmål omkring OMKOSTNINGSDÆKNING burde ved en interesseafvejning afgjort falde ud til fordel for lukning af dette behandlingshul i betragtning af de følger eller langtidsskader, som må forventes i branchen.

I tvivlstilfælde eller ved aktuelle smerter, bør chaufføren opsøge en læge før turen startes og om nødvendigt - ligesom det gælder for andre brancher - lade sig sygemelde med en lægeerklæring.

Misbrug må aldrig blive normen, da der ellers kan stilles spørgsmål ved projektet og dets formål.

Der gøres udtrykkelig opmærksom på, at dette initiativ i k k e kan bruges som alternativ til konsultation hos egen læge eller speciallæge.

Dette skal ses som et initiativ til at sikre akut lægehjælp for den enkelte chauffør, som er undervejs og væk hjemmefra.

Ring altid 112 ved akut lægehjælp.

Praktiske tips

Kun en sund chauffører er en sikker chauffør og er dermed hverken til fare for sig selv eller andre trafikanter.

Initiativet DocStop for europæer e.V. har kunnet overbevise kompetente partnere til at være en vigtig del af processerne.

På DocStops hjemmeside kan man downloade en PDF fil med alle lægeadresser.

Hvad er praksis

De læger og sygehuse, som har valgt at deltage i projektet ligger for de flestes vedkommende inden for en radius af maksimal tre kilometer fra de respektive DocStop lokationer (rastepladser eller motorvejsfrakørsler).

Gennemsnitsafstanden er 1,5 km eller mindre.

Derved bliver afstanden mindre og man skal ikke bruge så lang tid – oftest er der også opgivet parkeringspladser i umiddelbar nærhed af klinikken.

Alle læger, som deltager i projektet har givet tilsagn om at behandle chauffører, som opsøger klinikken som patienter, relativt hurtigt og uden lange ventetider.

Aktuelle informationer omkring DocStop findes på vor hjemmeside www.docstop-online.eu eller på Facebook www.Facebook.com/docstop.eu

Auf Facebook teilen.